„Baltisaksa kultuuripärand“
on ainulaadne, kolme ülikooli ühine mikrokraad, mis tutvustab baltisaksa kultuuri kui Eesti kultuuripärandi orgaanilist osa.
Tallinna Ülikool Eesti Kunsitakadeemia Tartu Ülikool
Gerhard von Kügelgen. Kunstnik perekonnaga Vinni mõisas (1835). Eesti Kunstimuuseum.

Üldinfo

Mikrokraadi „Baltisaksa kultuuripärand“ eesmärk on tutvustada baltisaksa kultuuri kui Eesti kultuuripärandi orgaanilist osa. Baltisaksa kultuuri mõju ulatub tänasesse päeva, hõlmates ajalugu, keelt, kirjandust, kunsti, arhitektuuri, toidukultuuri, maastikukujundust, mõtteviisi, ühiskonna ja elukorralduslikke küsimusi.

Mikrokraad pakub Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia baltisaksa teemaga seotud aineid ühes paketis, sisaldades baltisaksa kultuuripärandit üldtutvustavaid ja praktilisi oskusi andvaid (tõlkimine, restaureerimine, saksa keele õpe, arhiiviandmete otsimine ja kasutamine) kursusi.

Mikrokraad aitab kaasa aruteludele ühiskonnas, kuidas mõtestada ja kasutada baltisaksa pärandit ning annab nii kultuuriajaloolisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi baltisaksa kultuuripärandi tutvustamiseks ja korrastamiseks. Interdistsiplinaarne õpe toetab teadmiste seostamist ning praktikumid nende elulise rakendamise oskust.

Mikrokraadi õppekorraldus arvestab töötava õppuriga ja toetab elukestvat õpet. Tunniplaan koostatakse võimalusel tööinimeste ajagraafikut arvestavalt. Mikrokraadi taotlejad saavad individuaalset nõustamist.

Mis on mikrokraad?

Baltisaksa kultuuripärandi mikrokraad on 18 EAP suur ja läbitav 2 semestriga. 12 EAP ulatuses peab läbima kohustuslike aineid, 6 EAP raames saab valida endale meeldivaid praktilisi või keeleõpe aineid. 

Mikrokraad võimaldab paindlikult ning tööturu ja ühiskonna vajadusi arvestades omandada valitud erialane pädevus baltisaksa kultuuri valdkonnas. Mikrokraadi tasu on 810 EUR

Mikrokaadi omandaja saab täienduskoolituse tunnistuse kolmelt ülikoolit. Mikrokraadi õppekava läbimise tunnistuse saamiseks on vaja sooritada positiivne tulemus kõikides ainetes.

Kellele on mikrokraad?

Baltisaksa kultuuripärandi mikrokraad on mõeldud kõikidele, kellel on töökohalt või isiklikust elust huvi laiapõhjalise baltisaksa kultuuri vastu: Eesti mõisaomanikud, giidid, koduloo-uurijad kui ka kultuurihuvilised inimesed väljaspool traditsioonilist akadeemilist uurijateringi. Mikrokraadi omandajad õpivad koos statsionaarsete tudengitega ja täidavad ühiste kursuste nõudeid.

Mikrokraadi toetavad Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Kunstiakadeemia ja DAAD Tartu Ülikooli ja Potsdami Ülikooli germanistika osakondade partnerluse (GIP) projekti “Jagatud kultuuripärand Saksamaal ja Baltikumis” raames.