„Baltisaksa kultuuripärand“
on ainulaadne, kolme ülikooli ühine mikrokraad, mis tutvustab baltisaksa kultuuri kui Eesti kultuuripärandi orgaanilist osa.
Tallinna Ülikool Eesti Kunsitakadeemia Tartu Ülikool
Gerhard von Kügelgen. Kunstnik perekonnaga Vinni mõisas (1835). Eesti Kunstimuuseum.

Tutvustus

Mikrokraadi „Baltisaksa kultuuripärand“ eesmärk on tutvustada baltisaksa kultuuri kui Eesti kultuuripärandi orgaanilist osa. Baltisaksa kultuuri mõju ulatub tänasesse päeva, hõlmates ajalugu, keelt, kirjandust, kunsti, arhitektuuri, toidukultuuri, maastikukujundust, mõtteviisi, ühiskonna ja elukorralduslikke küsimusi.

Mikrokraad pakub Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia baltisaksa teemaga seotud aineid ühes paketis, sisaldades baltisaksa kultuuripärandit üldtutvustavaid ja praktilisi oskusi andvaid (tõlkimine, restaureerimine, saksa keele õpe, arhiiviandmete otsimine ja kasutamine) kursusi.

Mikrokraad aitab kaasa aruteludele ühiskonnas, kuidas mõtestada ja kasutada baltisaksa pärandit ning annab nii kultuuriajaloolisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi baltisaksa kultuuripärandi tutvustamiseks ja korrastamiseks. Interdistsiplinaarne õpe toetab teadmiste seostamist ning praktikumid nende elulise rakendamise oskust.

Mikrokraadi õppekorraldus arvestab töötava õppuriga ja toetab elukestvat õpet. Tunniplaan koostatakse võimalusel tööinimeste ajagraafikut arvestavalt. Mikrokraadi taotlejad saavad individuaalset nõustamist.

Täpsem info kursuse ainete kohta ning registreerumise link lisatakse kodulehele 15. juuniks 2023.

Mis on mikrokraad?

Baltisaksa kultuuripärandi mikrokraadi maht on 21 EAP ning on läbitav kahe semestriga: 15 EAP ulatuses peab läbima kohustuslikke aineid ning 6 EAP raames saab valida endale meeldivaid praktilisi või keeleõppe aineid.

Mikrokraad võimaldab paindlikult ning tööturu ja ühiskonna vajadusi arvestades omandada valitud erialane pädevus baltisaksa kultuuri valdkonnas. Mikrokraadi tasu 2023/2024. õppeaastal on 970 eurot.

Mikrokaadi omandaja saab täienduskoolituse tunnistuse kolmelt ülikoolit. Mikrokraadi õppekava läbimise tunnistuse saamiseks on vaja sooritada positiivne tulemus kõikides ainetes.

Kellele on mikrokraad?

Baltisaksa kultuuripärandi mikrokraad on mõeldud kõikidele, kellel on töökohalt või isiklikust elust huvi laiapõhjalise baltisaksa kultuuri vastu: ajaloo- ja kultuurihuvilised inimesed erinevatelt elualadelt väljaspool akadeemilist uurijateringi, giidid, õpetajad, koduloo-uurijad, mõisa- ja arhitektuuripärandi huvilised, omavalitsuste spetsialistid ja kõik, kes oma töös või eraelus tegelevad ajaloolise väärtusega hoonete ning materjalidega. Mikrokraadi omandajad õpivad koos statsionaarsete tudengitega ja täidavad ühiste kursuste nõudeid.

Mikrokraadi toetavad Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Kunstiakadeemia ja DAAD Tartu Ülikooli ja Potsdami Ülikooli germanistika osakondade partnerluse (GIP) projekti “Jagatud kultuuripärand Saksamaal ja Baltikumis” raames.