„Baltisaksa kultuuripärand“
on ainulaadne, kolme ülikooli ühine mikrokraad, mis tutvustab baltisaksa kultuuri kui Eesti kultuuripärandi orgaanilist osa.
Tallinna Ülikool Eesti Kunsitakadeemia Tartu Ülikool
Gerhard von Kügelgen. Kunstnik perekonnaga Vinni mõisas (1835). Eesti Kunstimuuseum.

Tutvustus

Mikrokraadiprogrammi „Baltisaksa kultuuripärand“ eesmärk on tutvustada baltisaksa kultuuri kui Eesti kultuuripärandi orgaanilist osa. Baltisaksa kultuuri mõju ulatub tänasesse päeva, hõlmates ajalugu, keelt, kirjandust, kunsti, arhitektuuri, toidukultuuri, maastikukujundust, mõtteviisi, ühiskonna ja elukorralduslikke küsimusi.

Mikrokraadiprogramm pakub Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia baltisaksa teemaga seotud aineid ühes paketis, sisaldades baltisaksa kultuuripärandit üldtutvustavaid ja praktilisi oskusi andvaid (tõlkimine, restaureerimine, saksa keele õpe, arhiiviandmete otsimine ja kasutamine) kursusi.

Mikrokraadiprogramm aitab ühiskonnas kaasa aruteludele, kuidas mõtestada ja kasutada baltisaksa pärandit ning annab nii kultuuriajaloolisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi baltisaksa kultuuripärandi tutvustamiseks ja korrastamiseks. Interdistsiplinaarne õpe toetab teadmiste seostamist ning praktikumid nende elulise rakendamise oskust.

Mikrokraadiprogrammi õppekorraldus arvestab töötava õppuriga ja toetab elukestvat õpet. Tunniplaan koostatakse võimalusel tööinimeste ajagraafikut arvestavalt. Mikrokraadiprogrammis osalejad saavad individuaalset nõustamist.

Mis on mikrokraadiprogramm?

Baltisaksa kultuuripärandi mikrokraadiprogrammi maht on 21 EAP, mis läbitakse kahe semestriga: 15 EAP ulatuses peab läbima kohustuslikke aineid ning 6 EAP raames saab valida endale meeldivaid praktilisi või keeleõppe aineid. Vaata ainete nimekirja siit.

Mikrokraadiprogramm võimaldab paindlikult ning tööturu ja ühiskonna vajadusi arvestades omandada valitud erialane pädevus baltisaksa kultuuri valdkonnas. Mikrokraadiprogrammi tasu 2024/2025. õppeaastal on 1155 eurot.

Mikrokraadiprogrammi õppekava läbimise tunnistuse saamiseks on vaja sooritada positiivne tulemus kõikides ainetes.

Kellele on mikrokraadiprogramm?

Baltisaksa kultuuripärandi mikrokraadiprogramm on mõeldud kõikidele, kellel on töökohalt või isiklikust elust huvi laiapõhjalise baltisaksa kultuuri vastu: ajaloo- ja kultuurihuvilised inimesed erinevatelt elualadelt väljaspool akadeemilist uurijateringi, giidid, õpetajad, koduloo-uurijad, mõisa- ja arhitektuuripärandi huvilised, omavalitsuste spetsialistid ja kõik, kes oma töös või eraelus tegelevad ajaloolise väärtusega hoonete ning materjalidega. Mikrokraadiprogrammis osalejad õpivad koos statsionaarsete tudengitega ja täidavad ühiste kursuste nõudeid.

Mikrokraadiprogrammi toetavad Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Kunstiakadeemia ja DAAD Tartu Ülikooli ja Potsdami Ülikooli germanistika osakondade partnerluse (GIP) projekti „Jagatud kultuuripärand Saksamaal ja Baltikumis“ raames.