Viited

Andmebaasid

Organisatsioonid

Kirjandus

Mõisakirjandus

Hea lugeja!
Siit leiad ülevaate mõisakoolide kohta ilmunud artiklitest ja raamatutest. Loetelu algab üldkäsitlustest ja jätkub üksikute mõisate kohta avaldatud raamatutega. Loetelus on järjestatud tähestiku järjekorras üldteosed autorite perekonna nime ja üksikuid mõisaid käsitlevad raamatud mõisate nime järgi.

Mõisakirjanduse ülevaate koostaja Riin Alatalu


Artiklid ajalehtedes


Ü
ldkäsitlused


Revali ja Peterburi vahel. Eestimaalaste mälestusi kahest sajandist.
Eestimaa rüütelkonna ülesandel koostanud Henning von Wistinghausen
Argo 2016


Mõisast kooliks. Eesti mõisakoolide teejuht
Koostaja: Pille Epner
Tekstide autorid: Sandra Mälk, Riin Alatalu, Ants Hein, Leelo Tungal, Tiia Rosenberg, Teele Tõnisson
Kujundaja: Tuuli Aule
Eesti Arhitektuurimuuseum, 2015


Eesti mõisad: 250 fotot aastaist 1860-1939. Herrenhäuser in Estland: 250 Ansichten aus der Jahren 1860-1939. Estonian Manor houses: 250 photos from 1860-1939.
Ants Hein, koostaja
tallinn 2009, 271 lk


Stenhus’id, arx’id, torne’d…: eesti mõisaarhitektuuri vanem kihistus. Stenhus, arx, torne…:die älteste Schicht der Gutshofarchitektur Estands
Ants Hein
Tartu 2016, 160 lk


Eesti mõisaarhitektuur: historitsismist juugendini.Gutsarchitektur in Estland: vom Historismus bis zum Jugendstil.
Ants Hein
Tallinn 2003 374 lk


Viljandimaa mõisad. The manor houses of Viljandi County, Estonia
Ants Hein
Viljandi 1999, 95 lk


Külalislahked Eesti mõisad
Tiina Kolk, koostaja
Tallinn 2014, 264 lk

Mõisakoolid kui omanäolised õppeasutused Eesti haridusmaastikul.
Rein Lille. Magistritöö. Tallinna Ülikool 2008


Eestimaa mõisad. Manorial architecture in Estonia. Gutsarhitektur in Estland.
Juhan Maiste
Tallinn 1991, 454 lk


101 eesti mõisa
Juhan Maiste
Tallinn 2014, 215 lk


Eestimaa: kaunimad mõisad, lossid ja linnused
Valdo Praust
Tallinn 2004, 2006, 63 lk


200 Eesti kaunimat mõisat
Valdo Praust
Tallinn 2012, 437 lk


Võrumaa ,mõisad
Valdo Praust
Tallinn 2012, 320 lk


Viljandimaa mõisad
Valdo Praust
Tallinn 2010, 279 lk


Pärnumaa mõisad
Valdo Praust
Tallinn 2009. 247 lk


Tartumaa mõisad
Valdo Praust
Tallinn 2008 341 lk


Läänemaa mõisad
Valdo Praust
​Tallinn 2007, 272 lk


Saaremaa mõisad
Valdo Praust
Tallinn 2006, 183 lk


Harjumaa mõisad
Valdo Praust
Tallinn 2005, 191 lk


Aino Pung „Järvamaa mõisakoolid“ 2004, 14 lk

Brošüür tutvustab sõnas ja pildis Järvamaa Mõisakoolide Ühingusse kuuluvaid mõisakoole Albu, Aruküla, Kabala, Koigi, Laupa, Pruuna, Roosna-Alliku, Särevere, Vodja, Väätsa ja Sargvere mõisahoonetes ning Järva-Peetri pastoraadis.

Eesti mõisakoolide identiteet.
Tiia Rosenberg. Magistritöö. Tallinna Ülikool 2010


Põlvamaa mõisad ja mõisnikud
Alo Särg
Tallinn 2013, 111 lk


Jõgevamaa mõisad ja mõisnikud
Alo Särg
Tallinn 2012, 151 lk


Pärnumaa mõisad ja mõisnikud
Alo Särg
Tallinn 2011, 127 lk


Võrumaa mõisad ja mõisnikud
Alo Särg
Tallinn 2011, 102 lk


Tallinna mõisad ja mõisnikud
Alo Särg
Tallinn 2011, 107 lk


Valgamaa mõisad ja mõisnikud
Alo Särg
Tallinn 2009, 141 lk


Läänemaa mõisad ja mõisnikud
Alo Särg
Tallinn 2009


Lääne-Virumaa mõisad ja mõisnikud
Alo Särg
Tallinn 2009, 205 lk


Viljandimaa mõisad ja mõisnikud
Alo Särg
Tallinn 2007, 144 lk


Raplamaa mõisad ja mõisnikud
Alo Särg
Tallinn 2007, 240 lk


Saaremaa mõisad ja mõisnikud
Alo Särg
Tallinn 2007, 167 lk


Hiiumaa mõisad ja mõisnikud
Alo Särg
Tallinn 2006, 52 lk


Ida-Virumaa mõisad ja mõisnikud
Alo Särg
Tallinn 2006, 103 lk


Harjumaa mõisad ja mõisnikud
Alo Särg
Tallinn 2006,  240 lk


Järvamaa mõisad ja mõisnikud
Alo Särg
​Tallinn 2005, 178 lk

Mõisad


Abja mõis läbi aegade
Helju Lehesmets 2004 89 lk
raamatus on püütud anda ilt kunagisest Abja mõisast, seal tegutsenud koolidest ja muudest asutustest.


Arula koolide lood: (1764-1967); Arula : Arula Külaselts, 2014  160 lk.


Albu mõisahoone : Eesti mõisaarhitektuuri suur üllatus = Albu manor house : a big surprise of Estonian mansion architecture
Albu mõisahoone : Eesti mõisaarhitektuuri suur üllatus = Albun moisio : virolaisen kartanoarkkitehtuurin suuri yllätus
tekst: Aino Pung
 Albu Vallavalitsus,2000/2005,Tartu, 12 lk


Aruküla lugu : 1291-2011
Mai Erbe, Henri Reeder 
Aruküla : Minu Eesti Noored, 2011, Tallinn, 111 lk


Harmi kooli õpetaja – maa sool alates 20. sajandi algusest
2013, 47 lkUue-harmi ajaloovihik 2008, 12 lk ja
Harmi ajaloo vihik II 2009, 40 lk


Heimtali Siversid ja mõisaajaloo käsitlusi koolitöös
Imbi-Sirje Torm, toimetajad Urve Mukk ja Tiiu Oja
Raudna Põhikool 2008, 107 lk. 
Raamatus peegelduvad Heimtali mõisa elu ja inimesed läbi viimase kahe aastasaja 


Lugusid Siversitest ja Heimtalist
Lugusid Siversitest ja Heimtalist [Helisalvestis]
Imbi-Sirje Torm 
Viljandi: 2011, 101 lk. Võru : Pimedate Infoühing Helikiri, 2012, 1 CD (3 t. 53 min.)


Hellenurme-PALUPERa spordilugu
Sulev Pallon, Arvo Saal, Terje Korss, Kalev Lõhmus. 
Palupera Vallavalitsus, 2008, 80 lk..
 
Sporditegevust tutvustav raamat Palupera mail jutustab sportimisest mõisate ajal. Esimesed peatükid kõnelevad juba I maailmasõja ajast, ajast mil mõisasse asus kool jne. Raamat lõpetab kaasaegsemalt, mil Paluperas on valmis staadion, saab osaleda Tartu Maratoni võistlustel jne.

Hellenurme aegade peeglis
Sulev Pallon
Palupera Vallavalitsus 2000, 39 lk.  

Raamat kõneleb Hellenurme piirkonna kultuuriajaloolisest tähtsusest, rohketest kuulsustest, sh mõisnikest. Raamatut võibki pidada omamoodi ka mälestusraamatuks Middendorffidest. Raamatu idee sündis akadeemik Alexander Theodor von Middendorffi 185. sünniaastapäeva mälestussündmuse läbiviimisest. 2015. aastal tähistasime nüüd 200. aastapäeva. Hellenurme mõisahoones tegutseb mõisakool, lasteaed.

 
Hiiu-Suuremõisa lugu.
Kool. Mõis . Park ja aiad, 2016
 

Hummuli Põhikooli looduse-õpperada
Heldur Sander, Taimi Paal
Hummuli Põhikool, 2002, 42 lk.


Kiltsi mõis
Ants Hein
VR Kirjastus , 2011, 119 lk.


Lahmuse lugu
Milvi Ruut
Lahmuse 2015, 182 lk
,,Lahmuse lugu” käsitleb Lahmuse mõisa arengut alates selle tekkimisest ja mõisnikest,
kes seotud Lahmusega, kuni mõisate võõrandamiseni. Mõis ei olnud üksnes hooned,
mõis oli suurmajapidamine ning oma valduste piires elu keskpunkt, kust tulid käsud
ja kohustused mõisale kuuluvate külade talupoegadele. Mõisa poolt algas tsaarivalitsuse
seaduste tahtel ja pastorite survel eesti talulaste koolide rajamine.
Teine suur teema raamatus ongi hariduselu algus ja koolielu läbi aegade.


Laupa mõis: minevikust ja tänapäevast
Piret Rammo
Laupa Põhikool 2013, 175 lk


Lähe: Laupa mõisakooli lugu
Kaarel Aluoja, Piret Rammo
Türi 2007, 360 lk

Lasila kool 220.
Narva 2006, 72 lk

Laupa kool – küla keskus.
Laupa 2005 16 lk

Moisekatsi-Mooste mõis läbi aegade
Mooste 2006, 35 lk

Manor of Mooste: past to present
Aivar Roop
Mooste 2011, 19lk


Kunstnik ja tema kodu : C. T. von Neffi kunstikogu Piira ja Muuga mõisast : näituse kataloog
Tiina Abel
Tallinn : Eesti Kunstimuuseum, 2004, 168 lk 


Palupera piirkonna ajaloost
Evelyn Uuemaa
Palupera 2010, 60 lk

Raamatusse on koondatud lugusid ja ajaloolisi seiku Palupera piirkonnast muinasajast, mõisate ajast, I maailmasõja ja Vabadussõja ajast, esimese Eesti Vabariigi ja II maailmasõja ajast kuni tänapäevani. Põhjaliku eeltööga infomahukas raamat koos piltide ja kaartidega, kus kasutatud rohkelt erinevate allikate kirjandust, andmeid.

PALUPERA PÕHIKOOL: AJALUGU, MÄLESTUSED, VILISTLASED, ÕPILASTÖÖD, PILDID
Reet Allak, Relika Kalbus, Külli Laidva, Taimur Treier, Marika Viks ja Urve Viitkar.
Palupera 2015, 96 lk.
 
Palupera mõisahoones tegutseb mõisakool, põhikool. See on kooli almanahh, esimene katse koguda kaante vahele kooli õpilaste ja vilistlaste omaloomingulisi kirjutisi ja kunstiteoseid. Raamat sisaldab ka kooli ajalugu, laulu, intervjuusid, lõpetajate nimekirju 1935-2015.

Pikavere kooli lugu
Vaino Napp
Pikavere 2009, 120 lk

Raamat Puurmani mõisasüdamest ehk aleviku aastakümnetest
Ell Maanso jt
Puurmani 2015, 234 lk

Ajajäljed Roosna-Alliku mõisamaal
Daina Pärt
Roosna-Alliku 2014, 24 lk

Roosna-Alliku mõisalugu läbi aegade
Jaanika Alliksoo
Roosna-Alliku 2009, 60 lk

Roosna-Alliku lugu: Roosna-Alliku kooli õpilase tööraamat.
Daina Pärt, Merike Sõmermaa
Paide 2003, 48 lk

Rägavere kooli  lugu
Maie Männik Tallinn 2009 287 lk 

Simuna koolid
Tartu 2008, 255 lk

240 aastat hariduselu Kõpu vallas
Linda Soots, Kadri Linder, Diana Pung
Suure-Kõpu Mõisakool 2008, 36 lk

Tõstamaa mõisa lugu
Liina Käär
Tõstamaa mõis 2015, 78 lk

Tihemetsa pargid : Voltveti mõisapark ja dendropark
Silja Konsa, Hille Lapp
Tihemetsa 2011, 91 lk

Vana-Vigala Põhikool 2009
Margit Liira
Vana-Vigala 2009, 52 lk

Kilde Vana-Võidu ajaloost
Heiki Raudla
Viljandi 2011, 222 lk

Lood jutustavad lugu. Vääna kool 160
Gled-Airiin Saarso, Tiiu Tuisk
Vääna 2015, 180 lk

Õisu: ühe Liivimaa mõisa ajalugu ja arhitektuur
Ants Hein
Tallinn 2013, 215 lk