Õppeinfo

Õppekorraldus

Õppetöö toimub üldjuhul koos tasemeõppe tudengitega. Ainetel on korralik veebitugi, sealhulgas (olenevalt ainekursusest) veebiloengud. Tunnist on võimalik osa saada ka digitaalselt. Tunniplaan koostatakse tööinimeste ajagraafikut arvestades.

Mikrokraadi taotlejad saavad individuaalset nõustamist, samuti on olemas lisaseminaride korraldamise võimalus olenevalt olukorrast.

Baltisaksa kultuuripärandi mikrokraadi maht on 21 EAP ning on läbitav kahe semestriga: 15 EAP ulatuses peab läbima kohustuslikke aineid ja 6 EAP ulatuses saab valida endale meeldivaid praktilisi või keeleõppe aineid.

Sügis 2023

Kohustuslikud ained

FLKU.05.076 Baltisaksa kirjandus Eesti kirjandusloo taustal.
Tartu Ülikool
3 EAP

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade baltisaksa kirjanduse ja kultuuri ajaloost, käsitledes seda eesti kirjanduse kujunemise kontekstina, mille tundmine on vajalik eesti kirjandusloo arengute mõistmiseks. Kursuse keskmes on eesti ja baltisaksa kirjandussuhted, kuid viidatakse ka Baltimaade muukeelsete kirjandustraditsioonide (uusladina luule 17. sajandil, venekeelne kirjandus 19. sajandil) olemasolule. Baltisaksa kirjandust käsitletakse üldisemal sotsiokultuurilisel taustal, tutvustades põgusalt ka baltisakslaste teisi kultuurilisi tegevusvaldkondi (kunst, esseistika, ajakirjandus jne).

Õppejõud: Liina Lukas, Tiina-Erika Friedenthal, Kadi Kähär-Peterson, Kairit Kaur, Reet Bender, Helen Kurss.

Toimumine: sügissemestril 2023, alates 5. septembrist teisipäeviti 16.15 Tartus (Ülikooli 16-212).
Kursust on võimalik läbida tavapäraselt, hübriidselt ning veebi teel.

AIG7205.HT Balti ajalookirjutus võrdlevas perspektiivis.
Tallinna Ülikool
6 EAP

Loengutes ja seminarides tutvustatakse Baltimaade ajalookirjutuse ajalugu keskajast kuni tänapäevani. Vaatluse alla tuleb ajaloo ajalugu laias mõttes – ajalookirjutuse erinevad žanrid, nende ideoloogilised ja ühiskondlikud kontekstid ja funktsioonid eri aegadel. Samuti käsitletakse erinevate rahvuste poolt ja erinevate võimude huvides loodud Balti ajalugusid. Arutatakse ka erinevate “Balti ajaloo” kontseptsioonide üle, kaardistades ühisjooni ja erinevusi Eesti, Läti ja Leedu ajaloo ja ajalookirjutuse traditsioonide vahel. Seminarides tutvustatakse teemasid, mis on Balti ajaloos ühiselt või väga erinevalt mõistetud, nagu rahvavalgustuse tähendus, kolonialism, totalitarism, rahvuslus jne.

Toimumine: sügissemestril 2023 (aine toimumise päev ja kellaaeg täpsustub) Tallinna Ülikoolis.

Jagatud kultuuripärand. Loenguid baltisaksa kultuurist.
Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Eesti Kunstiakadeemia
6 EAP

Videoloengute ja lisamaterjalidega veebipõhine kursus, kus eri ülikoolide erialaasjatundjad annavad ülevaate baltisaksa kultuuri eri valdkondadest.

Õppejõud: Liina Lukas, Ulrike Plath, Juhan Maiste, Ants Hein, Maris Saagpakk, Linda Kaljundi, Hilkka Hiiop, Riin Alatalu, Pärtel Piirimäe, Reet Bender, Olev Liivik, Hannes Vinnal, Tiina-Mall Kreem, Kadi Polli, Oliver Orro, Andreas Kalkun.

Kursuse läbimiseks tuleb semestri jooksul omas tempos vaadata videoloenguid, tutvuda lektüüriga ja vastata küsimustele.

Toimumine: veebi teel vabalt valitud ajal 2023/2024. õa sügis- või kevadsemestril.

Valikained sügissemestril 2023

FLGR.04.701 Baltisaksa tekstide lektüür ja tõlge
Tartu Ülikool
3 EAP
võimalik läbida veebi teel
nõutud keeletase: saksa keel B1
N 16-18

HVLC:04.018 Saksa keele grammatika I. (100% e-õpe), tase A2
Tartu Ülikool
3 EAP
veebis
24h

HVLC.04.013 Saksa keel kesktasemele II. B1.2. > B2.1
Tartu Ülikool
6 EAP
võimalik läbida veebi teel
T, N 14-16

HVLC.04.011 Saksa keel eelkesktasemele II, tase A2.2 > B1.1 
Tartu Ülikool
6 EAP
võimalik läbida veebi teel
E, K 18-20

RM7233 Arhiiviallikad ja materiaalne kultuur 
Eesti Kunstiakadeemia
2 EAP
K 10-12.15

RM7125 Eesti muinsuskaitse ajalugu
Eesti Kunstiakadeemia
2 EAP
Tunniplaan selgumas. 

AIG6317.HT Eesti ajaloo seminar I (Eesti ajalugu muinasajast 17. sajandini)
Tallinna Ülikool
6 EAP
Tunniplaan selgumas. 

LCD6311.HT Saksa keel A1
Tallinna Ülikool
6 EAP
Kolmel korral nädalas, tunniplaan selgumas. 

LCD6323.HT Saksa keel B1.1 
Tallinna Ülikool
6 EAP
Kolmel korral nädalas, tunniplaan selgumas. 

LCD6321.HT Saksa keel B2.1
Tallinna Ülikool
6 EAP
Kolmel korral nädalas, tunniplaan selgumas. 

LCD6331.HT Saksa keel C1.1
Tallinna Ülikool
6 EAP
Kolmel korral nädalas, tunniplaan selgumas. 

KT6010 Saksa keel 1
Eesti Kunstiakadeemia
4 EAP
11.09-4.12.2023
E 13.15-14.45
K 12.30-14.00

KT6012 Saksa keel 3
Eesti Kunstiakadeemia
4 EAP
E, K 10.45-12.15 (12.09-5.12)

KT6138 Saksa keel B1
Eesti Kunstiakadeemia
4 EAP
T, N 10.45-12.15 (12.09-5.12)

KT6018 Erikursus: Asjade võim (esemeline kultuuri keskajast uusajani, baltisaksa ajalugu esemete ajaloo vaatest)
Eesti Kunstiakadeemia
3 EAP
E 9.00-10.30 (11.09-4.12)


Valikained kevadsemestril 2024

ELU: Baltisaksa kulinaaria
Tallinna Ülikool
6 EAP
osaliselt võimalik läbida veebis (osalejate arv piiratud 6)
Tunniplaan selgumas.

AIG6333.HT Museoloogia ja muinsuskaitse
Tallinna Ülikool
6 EAP
Tunniplaan selgumas.

AIG6318.HT Eesti ajaloo seminar II (Eesti ajalugu 18.-20. sajandil)
Tallinna Ülikool
6 EAP
Tunniplaan selgumas

LCD6312.HT Saksa keel A2 
Tallinna Ülikool
6 EAP
Kolmel korral nädalas, tunniplaan selgumas.

LCD6323.HT Saksa keel B1.2 
Tallinna Ülikool
6 EAP
Kolmel korral nädalas, tunniplaan selgumas.

LCD6322.HT Saksa keel B2.2
Tallinna Ülikool
6 EAP
Kolmel korral nädalas, tunniplaan selgumas.

LCD6332. HT Saksa keel C1.2
Tallinna Ülikool
6 EAP
Kolmel korral nädalas, tunniplaan selgumas.

MR6148 Tallinna ajaloolised interjöörid. Ringkäigud ekspertidega.
Eesti Kunstiakadeemia
2 EAP
Osalejate arv piiratud.

Meistrikursus: Kunst ja foto (Tiina Abel) (foto ja kunsti vahekorrad pikal 19. sajandil, sh suuresti just baltisaksa kunsti ja foto näitel)
Eesti Kunstiakadeemia
6 EAP
Tunniplaan selgumas.

MR6230 Eesti arhitektuur ja restaureerimine 19. sajandil 
Eesti Kunstiakadeemia
3 EAP
Tunniplaan selgumas.

RM7161 Arhitektuuri konserveerimine: Ajaloolised interjöörid (restaureerimise täiendkoolitus)
Eesti Kunstiakadeemia
2 EAP
Tunniplaan selgumas.

HVAJ.05.018 Aadlikultuur ja Balti villa rustica
Tartu Ülikool
3 EAP
veebis
24h

HVLC:04.018. Saksa keele grammatika I. (100% e-õpe), tase A2
Tartu Ülikool
3 EAP
võimalik läbida veebi teel
24h

HVLC.04.012 Saksa keel kesktasemele I. B1.1. > B1.2
Tartu Ülikool
6 EAP
võimalik läbida veebi teel
Tunniplaan selgumas.

HVLC.04.010 Saksa keel eelkesktasemele I, tase A2.1 > A2.2 
Tartu Ülikool
6 EAP
võimalik läbida veebi teel
Tunniplaan selgumas.

Saksa keel A1.2
Eesti Kunstiakadeemia
4 EAP
Tunniplaan selgumas.

Saksa keel A2.2
Eesti Kunstiakadeemia
4 EAP
Tunniplaan selgumas.

Saksa keel B1.2
Eesti Kunstiakadeemia
4 EAP
Tunniplaan selgumas.TLÜ tunniplaani- ja ruumikasutusprogramm ASIO (link)
Ainete toimumise info (õppejõud, ruum, kellaaeg) on leitav rubriigis “Ainekalendrid”, otsida ainekoodi või -nimetuse järgi.