Õppeinfo

Õppekorraldus

Õppetöö toimub üldjuhul koos tasemeõppe tudengitega. Ainetel on korralik veebitugi, sealhulgas (olenevalt ainekursusest) veebiloengud. Tunnist on võimalik osa saada ka digitaalselt. Tunniplaan koostatakse tööinimeste ajagraafikut arvestades.

Mikrokraadprogrammis osalejad saavad individuaalset nõustamist, samuti on olemas lisaseminaride korraldamise võimalus olenevalt olukorrast.

Baltisaksa kultuuripärandi mikrokraadiprogrammi maht on 21 EAP ning on läbitav kahe semestriga: 15 EAP ulatuses peab läbima kohustuslikke aineid ja 6 EAP ulatuses saab valida endale meeldivaid praktilisi või keeleõppe aineid.

Kevad 2024

Kohustuslikud ained

Jagatud kultuuripärand. Loenguid baltisaksa kultuurist.
Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Eesti Kunstiakadeemia
6 EAP

Videoloengute ja lisamaterjalidega veebipõhine kursus, kus eri ülikoolide erialaasjatundjad annavad ülevaate baltisaksa kultuuri eri valdkondadest.

Õppejõud: Liina Lukas, Ulrike Plath, Juhan Maiste, Ants Hein, Maris Saagpakk, Linda Kaljundi, Hilkka Hiiop, Riin Alatalu, Pärtel Piirimäe, Reet Bender, Olev Liivik, Hannes Vinnal, Tiina-Mall Kreem, Kadi Polli, Oliver Orro, Andreas Kalkun.

Kursuse läbimiseks tuleb semestri jooksul omas tempos vaadata videoloenguid, tutvuda lektüüriga ja vastata küsimustele.

Toimumine: veebi teel vabalt valitud ajal 2023/2024. õa sügis- või kevadsemestril.


Valikained kevadsemestril 2024

ELU: Baltisaksa kulinaaria
Tallinna Ülikool
6 EAP
osaliselt võimalik läbida veebis (osalejate arv piiratud 6)
Tunniplaan selgumas.

AIG6333.HT Museoloogia ja muinsuskaitse
Tallinna Ülikool
6 EAP
Õppejõud Villu Kadakas
K 14.15-15.45 Tallinna Ülikoolis, Narva mnt 29, vt loengu toimumise ruumi siin

AIG6318.HT Eesti ajaloo seminar II (Eesti ajalugu 18.-20. sajandil)
Tallinna Ülikool
6 EAP
Tunniplaan selgumas

HVAJ.05.018 Aadlikultuur ja Balti villa rustica
Tartu Ülikool
3 EAP
Õppejõud Elis Pärn
100% e-õpe, 24 h

Aine toimub 15.02 kuni 20.04. Lõpetuseks toimub 20.04. ainel osalejate ühine väljasõit mõisatesse.

Aine annab ülevaade Eesti mõisaarhitektuurist seostes aadlikultuuri ja selle rahvusvaheliste allikatega ja avab teema seostes villakultuuri arenguga alates antiigi ja renessansi perioodist kuni mõisaarhitektuuri nn “kuldajastuni” 18.-20. sajandinini. Vaimuajalooliste tagamaade kõrval käsitletakse mõisaid keskkondlikus ja sotsiaalses vaateväljas, mis lisab mõisaarhitektuuri puhul vältimatule stiiliajaloole võimaluse süveneda ka perekonna ja kohaajaloo erinevatesse nüanssidesse. Taustana on teema puhul fookuses ka muinsuskaitse ja restaureerimislugu ning mõisa kui ainukordse kultuurifenomeni roll Eesti rahvuskultuuris.

FLGR.04.624 Vanemate keelemälestiste lektüür
Tartu Ülikool
3 EAP
T 10.15-11.45 Zoomis

Õppejõud Manfred von Boetticher ja Reet Bender.

Tegu on paleograafiakursuse ehk gooti käsikirja lugemaõppimisega. Seminarid kujutavad endast praktilisi lugemisharjutusi, alustades sõna otseses mõttes a-st ja b-st. Seminarid toimuvad reaalajas Zoomis. Manfred von Boetticher on Hannoveri riigiarhiivi erujuhataja ja Balti rüütelkondade arhivaar. Seminarid salvestatakse ja neid saab ka järele vaadata.

Meistrikursus: Kunst ja foto (foto ja kunsti vahekorrad 19. sajandil)
Eesti Kunstiakadeemia
6 EAP
Õppejõud: Tiina Abel
E ja K kell 14.15-15.45, alates 5.02.2024.

MR6230 Eesti arhitektuur ja restaureerimine 19. sajandil 
Eesti Kunstiakadeemia
3 EAP
Õppejõud: Oliver Orro
5.02-29.04.2024: E kell 9.00-10.30 ja K kell 9.00-10.30

RM7169 Arhitektuuri konserveerimine: Ajaloolised interjöörid
Eesti Kunstiakadeemia
3 EAP
Mooduli kuraator: Hilkka Hiiop
09.-11.02.2024 kell 10.00-17.30

Keelekursused

LCD6312.HT Saksa keel A2 
Tallinna Ülikool
6 EAP
Kolmel korral nädalas, tunniplaan selgumas.

LCD6323.HT Saksa keel B1.2 
Tallinna Ülikool
6 EAP
Kolmel korral nädalas, tunniplaan selgumas.

LCD6322.HT Saksa keel B2.2
Tallinna Ülikool
6 EAP
Kolmel korral nädalas, tunniplaan selgumas.

LCD6332. HT Saksa keel C1.2
Tallinna Ülikool
6 EAP
Kolmel korral nädalas, tunniplaan selgumas.

HVLC:04.018. Saksa keele grammatika I. (100% e-õpe), tase A2
Tartu Ülikool
3 EAP
Õppejõud Katrin Saar.
võimalik läbida veebi teel
24h

HVLC.04.019 Saksa keele grammatika II. (100% e-õpe), tase B1 
Tartu Ülikool
3 EAP
Õppejõud Katrin Saar.
võimalik läbida veebi teel
24h

Saksa keel A1.2
Eesti Kunstiakadeemia
4 EAP
Õppejõud: Matthias Jost
alates 5.02.2024 E kell 13.15-14.45 ja alates K kell 13.15-14.45

Saksa keel A2.2
Eesti Kunstiakadeemia
4 EAP
Õppejõud: Matthias Jost
alates 5.02.2024 E kell 10.45-12.15 ja alates 7.02 K kell 10.45-12.15


Kohustuslikud ained sügissemestril 2023

FLKU.05.076 Baltisaksa kirjandus Eesti kirjandusloo taustal.
Tartu Ülikool
3 EAP

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade baltisaksa kirjanduse ja kultuuri ajaloost, käsitledes seda eesti kirjanduse kujunemise kontekstina, mille tundmine on vajalik eesti kirjandusloo arengute mõistmiseks. Kursuse keskmes on eesti ja baltisaksa kirjandussuhted, kuid viidatakse ka Baltimaade muukeelsete kirjandustraditsioonide (uusladina luule 17. sajandil, venekeelne kirjandus 19. sajandil) olemasolule. Baltisaksa kirjandust käsitletakse üldisemal sotsiokultuurilisel taustal, tutvustades põgusalt ka baltisakslaste teisi kultuurilisi tegevusvaldkondi (kunst, esseistika, ajakirjandus jne).

Õppejõud: Liina Lukas, Tiina-Erika Friedenthal, Kadi Kähär-Peterson, Kairit Kaur, Reet Bender, Helen Kurss.

Toimumine: sügissemestril 2023, alates 5. septembrist teisipäeviti 16.15 Tartus (Ülikooli 16-212).
Kursust on võimalik läbida tavapäraselt, hübriidselt ning veebi teel.

AIG7205.HT Balti ajalookirjutus võrdlevas perspektiivis.
Tallinna Ülikool
6 EAP

Loengutes ja seminarides tutvustatakse Baltimaade ajalookirjutuse ajalugu keskajast kuni tänapäevani. Vaatluse alla tuleb ajaloo ajalugu laias mõttes – ajalookirjutuse erinevad žanrid, nende ideoloogilised ja ühiskondlikud kontekstid ja funktsioonid eri aegadel. Samuti käsitletakse erinevate rahvuste poolt ja erinevate võimude huvides loodud Balti ajalugusid. Arutatakse ka erinevate “Balti ajaloo” kontseptsioonide üle, kaardistades ühisjooni ja erinevusi Eesti, Läti ja Leedu ajaloo ja ajalookirjutuse traditsioonide vahel. Seminarides tutvustatakse teemasid, mis on Balti ajaloos ühiselt või väga erinevalt mõistetud, nagu rahvavalgustuse tähendus, kolonialism, totalitarism, rahvuslus jne.

Toimumine: sügissemestril 2023, alates 7. septembrist neljapäeviti 16.15-17.45 Tallinnas (Narva mnt 29, ruum A-543). NB! 28.09 toimub loeng ruumis S-419 ja 23.11 ruumis S-412.


Valikained sügissemestril 2023

FLGR.04.701 Baltisaksa tekstide lektüür ja tõlge
Tartu Ülikool
3 EAP
reaalajas hübriidseminar
nõutud keeletase: saksa keel B1
11. septembrist esmaspäeviti 14.15 veebis ja Lossi 3-227
, Tartu

HVLC:04.018 Saksa keele grammatika I. (100% e-õpe), tase A2
Tartu Ülikool
3 EAP
veebis
24h

HVLC.04.013 Saksa keel kesktasemele II. B1.2. > B2.1
Tartu Ülikool
6 EAP
võimalik läbida veebi teel
T, N 14-16

HVLC.04.011 Saksa keel eelkesktasemele II, tase A2.2 > B1.1 
Tartu Ülikool
6 EAP
võimalik läbida veebi teel
E, K 18-20

RM7125 Eesti muinsuskaitse ajalugu
Eesti Kunstiakadeemia
2 EAP
29.09, 6.10, 20.10, 17.11 kell 14.15-17.15

AIG6317.HT Eesti ajaloo seminar I (Eesti ajalugu muinasajast 17. sajandini)
Tallinna Ülikool
6 EAP
T 14.15-15.45, N 16.15-17.45 

LCD6311.HT Saksa keel A1
Tallinna Ülikool
6 EAP
T, N 10.15-11.45; K 12.15-13.45

LCD6323.HT Saksa keel B1.1 
Tallinna Ülikool
6 EAP
T, N 12.15-13.45; K 10.15-11.45 

LCD6331.HT Saksa keel C1.1
Tallinna Ülikool
6 EAP
N 16.15-19.30; R 8.15-9.45 

KT6010 Saksa keel 1
Eesti Kunstiakadeemia
4 EAP
11.09-4.12.2023
E 13.15-14.45
K 12.30-14.00

KT6012 Saksa keel 3
Eesti Kunstiakadeemia
4 EAP
E, K 10.45-12.15 (12.09-5.12)

KT6138 Saksa keel B1
Eesti Kunstiakadeemia
4 EAP
T, N 10.45-12.15 (12.09-5.12)

KT6018 Erikursus: Asjade võim (esemeline kultuuri keskajast uusajani, baltisaksa ajalugu esemete ajaloo vaatest)
Eesti Kunstiakadeemia
3 EAP
E 9.00-10.30 (11.09-4.12)


TLÜ tunniplaani- ja ruumikasutusprogramm ASIO (link)
Ainete toimumise info (õppejõud, ruum, kellaaeg) on leitav rubriigis “Ainekalendrid”, otsida ainekoodi või -nimetuse järgi.