Õppeinfo

Õppekorraldus

Baltisaksa kultuuripärandi mikrokraadiprogrammi maht on 21 EAP ja see kestab kaks semestrit. 15 EAP ulatuses peab läbima kohustuslikke aineid ja 6 EAP ulatuses saab valida endale meeldivaid praktilisi või keeleõppe aineid (kombinatsioonis 2 EAP+2 EAP+2 EAP; 3 EAP+3 EAP; 2 EAP+4 EAP või 6 EAP).

Õppetöö toimub üldjuhul koos tasemeõppe tudengitega. Ainetel on korralik veebitugi, sealhulgas olenevalt ainekursusest veebiloengud ning võimalus osaleda hübriidselt.


Sügis 2024 – kohustuslikud ained

HVLC.04.056 Jagatud kultuuripärand. Loenguid baltisaksa kultuurist (6 EAP)
Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Kunstiakadeemia
Toimumine: veebiõpe 24h

Videoloengute ja lisamaterjalidega veebipõhine kursus, kus eri ülikoolide erialaasjatundjad annavad ülevaate baltisaksa kultuuri eri valdkondadest. Kursuse läbimiseks tuleb semestri jooksul omas tempos vaadata videoloenguid, tutvuda lektüüriga ja vastata küsimustele.

Õppejõud: Liina Lukas, Ulrike Plath, Juhan Maiste, Ants Hein, Maris Saagpakk, Linda Kaljundi, Hilkka Hiiop, Riin Alatalu, Pärtel Piirimäe, Reet Bender, Olev Liivik, Hannes Vinnal, Tiina-Mall Kreem, Kadi Polli, Oliver Orro, Andreas Kalkun

FLKU.05.076 Baltisaksa kirjandus Eesti kirjandusloo taustal (3 EAP)
Tartu Ülikool
Toimumine: E 16.00–18.00 (Jakobi 2 ringauditoorium, Tartu), osaleda saab nii kohapeal kui ka veebi teel

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade baltisaksa kirjanduse ja kultuuri ajaloost, käsitledes seda eesti kirjanduse kujunemise kontekstina, mille tundmine on vajalik eesti kirjandusloo arengute mõistmiseks. Kursuse keskmes on eesti ja baltisaksa kirjandussuhted, kuid viidatakse ka Baltimaade muukeelsete kirjandustraditsioonide (uusladina luule 17. sajandil, venekeelne kirjandus 19. sajandil) olemasolule. Baltisaksa kirjandust käsitletakse üldisemal sotsiokultuurilisel taustal, tutvustades põgusalt ka baltisakslaste teisi kultuurilisi tegevusvaldkondi (kunst, esseistika, ajakirjandus jne).

Õppejõud: Liina Lukas, Tiina-Erika Friedenthal, Kadi Kähär-Peterson, Kairit Kaur, Reet Bender, Helen Kurss


Sügis 2024 – valikained

FLGR.04.701 Baltisaksa tekstide lektüür ja tõlge (3 EAP)
Tartu Ülikool
Toimumine: E 14.15–16.00 (Lossi 3-227, Tartu), osaleda saab nii kohapeal kui ka veebi teel

Ajalooline ülevaade saksa rahvusgrupi eksistentsist Eesti ja Läti alal, baltisakslaste saksa keele iseloomulikud jooned, baltisaksa leksikograafia, baltisaksa ning eesti (läti) ühine kultuuriväli ning selle väljundid keeles, kirjanduses ning memuaristikas. Reaalajas hübriidseminar, osalemiseks peab oskama saksa keelt B1-tasemel.

Õppejõud: Reet Bender

RM7233 Arhiiviallikad ja materiaalne kultuur (2 EAP)
Eesti Kunstiakadeemia
Toimumine:

Õppejõud:

RM7125 Eesti muinsuskaitse ajalugu (2 EAP)

Eesti Kunstiakadeemia
Toimumine:

Õppejõud:

HVLC.04.011 Saksa keel eelkesktasemele II, tase A2.2 > B1.1 (6 EAP) 
Tartu Ülikool
Toimumine: E 10.15–12.00 ja K 8.15–10.00 (Jakobi 2-111, Tartu), võimalik läbida ka veebi teel

Õppejõud: Katrin Saar

HVLC.04.013 Saksa keel kesktasemele II. B1.2. > B2.1 (6 EAP)
Tartu Ülikool
Toimumine: T 14.15–16.00 ja N 14.15–16.00 (Jakobi 2-111, Tartu), võimalik läbida ka veebi teel

Õppejõud: Katrin Saar

HVLC.04.018 Saksa keele grammatika I. (100% e-õpe), tase A2 (3 EAP)
Tartu Ülikool
Toimumine: veebiõpe 24h

Õppejõud: Katrin Saar

LCD6311.HT Saksa keel A1 (6 EAP)
Tallinna Ülikool
Toimumine:

Õppejõud:

KT6010 Saksa keel 1 (4 EAP)
Eesti Kunstiakadeemia
Toimumine:

Õppejõud:

KT6012 Saksa keel 3 (4 EAP)
Eesti Kunstiakadeemia
Toimumine:

Õppejõud:

KT6138 Saksa keel B1 (4 EAP)
Eesti Kunstiakadeemia
Toimumine:

Õppejõud:


Kevad 2025 – kohustuslikud ained

AIG6319.HT Baltisaksa kultuur ja ühiskond: mõis kui Balti ajaloo fenomen (6 EAP)
Tallinna Ülikool, Eesti Kunstiakadeemia
Toimumine:

Õppejõud:


Kevad 2025 – valikained

HVLC.04.057 Balti mõtte lugu (3 EAP)
Tartu Ülikool
Toimumine: tunniplaan selgumisel

Ainekursuse raames arutletakse küsimuste üle, mida tähendab “Balti”/”balti”? Mis alasid ja rahvaid on see erinevatel perioodidel tähistanud? Kuidas on erinevates ajaloolistes situatsioonides konstrueeritud “balti” identiteeti? Kuidas mõjutab ajalooline taust tänapäeval Baltikumi mõtestamist? Kuigi sõnaga “Balti” või “balti” võib tähistada erinevaid kooslusi, on üheks läbivaks jooneks mitme rahva või piirkonna koostöö. Sellest tulenevalt laseb balti/Balti mõtte loole keskendumine arutleda ka laiemalt võimaluste ja väljakutsete üle, mis kerkivad esile erinevate rahvaste ja/või riikide koostöös.

Õppejõud:

FLGR.04.624 Vanemate keelemälestiste lektüür (3 EAP)
Tartu Ülikool
Toimumine: tunniplaan selgumisel

Tegu on paleograafiakursuse ehk gooti käsikirja lugemaõppimisega. Seminarid kujutavad endast praktilisi lugemisharjutusi, alustades sõna otseses mõttes a-st ja b-st. Seminarid toimuvad reaalajas Zoomis. Manfred von Boetticher on Hannoveri riigiarhiivi erujuhataja ja Balti rüütelkondade arhivaar. Seminarid salvestatakse ja neid saab ka järele vaadata.

Õppejõud: Manfred von Boetticher, Reet Bender

MR6230 Eesti arhitektuur ja restaureerimine 19. sajandil (3 EAP) 
Eesti Kunstiakadeemia
Toimumine: tunniplaan selgumisel

Õppejõud: Oliver Orro

RM7161 Arhitektuuri konserveerimine: ajaloolised interjöörid (2 EAP)
Eesti Kunstiakadeemia
Toimumine: tunniplaan selgumisel

Õppejõud:

HVLC.04.018 Saksa keele grammatika I. (100% e-õpe), tase A2 (3 EAP)
Tartu Ülikool
Toimumine: veebiõpe 24h

Õppejõud:

HVLC.04.019 Saksa keele grammatika II. (100% e-õpe), tase B1 (3 EAP) 
Tartu Ülikool
Toimumine: veebiõpe 24h

Õppejõud: Katrin Saar

LCD6312.HT Saksa keel A2 (6 EAP) 
Tallinna Ülikool
Toimumine: tunniplaan selgumisel

Õppejõud:

LCD6323.HT Saksa keel B1.2 (6 EAP) 
Tallinna Ülikool
Toimumine: tunniplaan selgumisel

Õppejõud:

LCD6322.HT Saksa keel B2.2 (6 EAP)
Tallinna Ülikool
Toimumine: tunniplaan selgumisel

Õppejõud:

Saksa keel A1.2 (4 EAP)
Eesti Kunstiakadeemia
Toimumine: tunniplaan selgumisel

Õppejõud: Matthias Jost

Saksa keel A2.2 (4 EAP)
Eesti Kunstiakadeemia
Toimumine: tunniplaan selgumisel

Õppejõud: Matthias JostTLÜ tunniplaani- ja ruumikasutusprogramm ASIO (link)
Ainete toimumise info (õppejõud, ruum, kellaaeg) on leitav rubriigis “Ainekalendrid”, otsida ainekoodi või -nimetuse järgi.