Õppeinfo

Õppekorraldus

Õppetöö toimub üldjuhul koos tasemeõppe tudengitega. Ainetel on korralik veebitugi, sealhulgas (olenevalt ainekursusest) veebiloengud. Tunnist on võimalik osa saada ka digitaalselt. Tunniplaan koostatakse tööinimeste ajagraafikut arvestades.

Mikrokraadi taotlejad saavad individuaalset nõustamist, samuti on olemas lisaseminaride korraldamise võimalus olenevalt olukorrast.

Sügis/talv 2022

Kohustuslikud õppeained

HVLC.04.055 Jagatud kultuuripärand. Loenguid baltisaksa kultuurist
TÜ/TLÜ/EKA; registreerumine TÜ kaudu
3 EAP

Videoloengute ja lisamaterjalidega veebipõhine kursus, kus eri ülikoolide erialaasjatundjad annavad ülevaate baltisaksa kultuuri eri valdkondadest.

Õppejõud: Liina Lukas, Ulrike Plath, Juhan Maiste, Ants Hein, Maris Saagpakk, Linda Kaljundi, Hilkka Hiiop, Riin Alatalu, Pärtel Piirimäe, Reet Bender, Olev Liivik, Hannes Vinnal, Tiina-Mall Kreem, Kadi Polli, Oliver Orro, Andreas Kalkun. Kursuse läbimiseks tuleb semestri jooksul omas tempos vaadata videoloenguid, tutvuda lektüüriga ja vastata küsimustele.

Toimumine: veebi teel vabalt valitud ajal

FLKU.05.076 Baltisaksa kirjandus Eesti kirjandusloo taustal

3 EAP

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade baltisaksa kirjanduse ja kultuuri ajaloost, käsitledes seda eesti kirjanduse kujunemise kontekstina, mille tundmine on vajalik eesti kirjandusloo arengute mõistmiseks. Kursuse keskmes on eesti ja baltisaksa kirjandussuhted, kuid viidatakse ka Baltimaade muukeelsete kirjandustraditsioonide (uusladina luule 17. sajandil, venekeelne kirjandus 19. sajandil) olemasolule. Baltisaksa kirjandust käsitletakse üldisemal sotsiokultuurilisel taustal, tutvustades põgusalt ka baltisakslaste teisi kultuurilisi tegevusvaldkondi (kunst, esseistika, ajakirjandus jne).

Õppejõud: Liina Lukas, Tiina-Erika Friedenthal, Kadi Kähär-Peterson, Kairit Kaur, Reet Bender, Helen Kurss.

Toimumine: alates 30. augustist teisipäeviti 16.15 Tartus (Ülikooli 16-212). Kursust on võimalik läbida tavapäraselt, hübriidselt ning veebi teel.

Valikained

FLGR.04.701 Baltisaksa tekstide lektüür ja tõlge

3 EAP

Praktiliste tõlkeharjutuste kursuse eesmärgiks on baltisaksa kultuuri, keele ja kirjanduse kui germanistika Eesti regionaalse niši tutvustamine ning vastava temaatikaga lektüüri tõlkimise kaudu ilukirjanduslike ning humanitaarteaduslike tekstide tõlkimise harjutamine, baltisaksa temaatikaga tegelemine ja võimalike tulevaste tõlkijate motiveerimine. Kursus toimub eesti keeles, saksakeelsete lähtetekstide mõistmiseks on vajalik saksa keele oskamine piisaval määral.

Õppejõud: Reet Bender.

Toimumine: alates 8. septembrist neljapäeviti kell 16.15 Tartus (Lossi 3-227). Kursust saab läbida hübriidselt.

HVLC.04.018 Saksa keele grammatika I (100% e-õpe), tase A2  
TÜ 
3 EAP 
Õppejõud Katrin Saar. Veebis vabalt valitud ajal. 

HVLC.04.013 Saksa keel kesktasemele II. B1.2. > B2.1 

6 EAP
Alates 6. septembrist T ja N 14.15-16.45 Tartus Jakobi 2-102 (T) ja Jakobi 2-111 (N).
Õppejõud: Katrin Saar. Põimõpe.
Veebis läbimise võimaluste suhtes pöörduda õppejõu poole. 

HVLC.04.007 Saksa keel algtasemele I, tase 0 > A1.1  
TÜ 
6 EAP 
Alates 30.08. T ja N 8.15-10.00 Tartus, Jakobi 2-111.
Õppejõud: Hanna-Lisett Lubi.  
Põimõpe. Veebis läbimise võimaluste suhtes pöörduda õppejõu poole.  

HVLC.04.008 Saksa keel algtasemele II, tase A1.1 > A1.2  
TÜ 
6 EAP 
Alates 30.08. T ja N 10.15-12.00 Tartus Jakobi 2-111 (T) ja Lossi 3-227 (N).
Õppejõud: Greta Kuus 
Põimõpe. Veebis läbimise võimaluste suhtes pöörduda õppejõu poole.  

HVLC.04.009 Saksa keel algtasemele III, tase A1.2 > A2.1  
TÜ 
6 EAP 
Alates 31.08. E ja K 16.15-18.00 Tartus Jakobi 2-111.
Õppejõud: Greta Kuus 
Põimõpe. Veebis läbimise võimaluste suhtes pöörduda õppejõu poole.  

HVLC.04.011 Saksa keel eelkesktasemele II, tase A2.2 > B1.1 

6 EAP
Alates 31.08. E, K 18.15-20.00 Tartus, Jakobi 2-111. 
Õppejõud: Greta Kuus 
Põimõpe. Veebis läbimise võimaluste suhtes pöörduda õppejõu poole.

RM7233 Arhiiviallikad ja materiaalne kultuur 
EKA
2 EAP

Aine eesmärk on anda ülevaade olulisematest allikatest ja allikatüüpidest materiaalse kultuuripärandi (ehitised, esemed, kunstiobjektid jne) uurimiseks, tutvustada teema seisukohast olulisemaid Eesti ja välismaa arhiivkollektsioone (arhiivid, muuseumid, fotokogud) ning õpetada orienteerumist ja anda kasutusnippe erinevates andmebaasides ning otsingusüsteemides. Aine pakub tudengitele võimalust tegeleda aine raames süvendatult oma uurimisteemaga.

Õppejõud: Hannes Vinnal

Toimumine: K 10-12.15 (9.11-7.12.2022). Kursus toimub vaid kohapeal, Põhja pst 7.

RM7125 Eesti muinsuskaitse ajalugu 
EKA
2 EAP

Kursuse eesmärk on anda laiapõhjalised teadmised muinsuskaitse ajaloost Eestis, sh mida, miks ja kuidas on väärtustatud ja väärtustatakse kui pärandit. Kursus tutvustab ja loob konteksti muinsuskaitse ideoloogiale, seadusandlusele, muinsuskaitset korraldavate organisatsioonide ja isikute rollile nii valdkonnas kui ka ühiskonnas laiemalt. Kursus keskendub ennekõike 20.-21. sajandi arengutele. Kursuse eest arvestuse saamiseks tuleb panustada muinsuskaitse ajaloo kogumisse intervjuu läbiviimise näol (https://digiteek.artun.ee/fotod/intervjuud).

Õppejõud: Riin Alatalu, Hilkka Hiiop

Toimumine: 9.09, 23.09 kl 14.15-17.30; 18.11 kl 16:00-18:15 (Põhja puiestee 7, D 412). Kursust on võimalik läbida nii auditooriumis kui hübriidselt veebi vahendusel.

KT6010 Saksa keel I
EKA
4 EAP
E, K 10.30-12.00 (12.09-5.12)

KT6012 Saksa keel 3
EKA
4 EAP
E, K 10.30-12.00 (12.09-5.12)

KT6138 Saksa keel B1
EKA
4 EAP
T, N 10.30-12.00 (13.09-6.12)

Erialane saksa keel ajaloolastele (GRS6320.HT) (alates A2 tasemest)
TLÜ
E 10.15-11.45 ruumis M-131 ja K 10.15-11.45 ruumis M-224.
Õppejõud: Aigi Heero
Hübriidõppe soovi korral palume võtta ühendust Aigi Heeroga (aheero@tlu.ee)


Saksa keel A1 (LCD6311.HT)
TLÜ
T, K ja R kell 8.15-9.45 ruumis M-135, alates kolmandast õppenädalast 20.09.
Õppejõud: Ursula Margarete Theisen


Saksa keel B1.1 (LCD6323.HT)
TLÜ
T, K ja R kell 10.15-11.45 ruumis S-415, alates kolmandast õppenädalast 20.09.
Õppejõud: Ursula Margarete Theisen

Saksa keel B2.1 (LCD6325.HT)
TLÜ
T, K ja R ruumides S-333 (T), S-416 (K) ja S-321 (R), alates kolmandast õppenädalast 20.09.
Õppejõud: Ursula Margarete Theisen


Saksa keel C1.1 ( LCD6331.HT)
TLÜ
N kell 16.15-19.45 ja R 8.15-9.45 ruumis S-417
Õppejõud: Andine Frick

TLÜ ruumid (link)

Kevad 2023

Kevadsemestri ainetele registreerimine algab Tartu Ülikoolis 15. detsembril.

Kohustuslik õppeaine

Baltisaksa kultuur ja ühiskond: Mõis kui Balti ajaloo fenomen
TLÜ ja EKA
6 EAP

Kaasates loengupidajatena palju eri valdkondade spetsialiste, sobib see sobib kursus nii neile, kes soovivad saada mitmetahulist ja stereotüüpidest vaba ülevaadet mõisatest, aga ka neile, kes tahavad lihtsalt paremini mõista Eesti ja Baltimaade mitmekultuurilist ajalugu. Mh tulevad arutluse alla mõisa toimimine kultuurilise, majandusliku ja ühiskondliku elu keskusena; mõisa ümber toimunud kultuurilised kontaktid ja konfliktid; keskkonnaajalooline vaade mõisatele; mõisa kuvand eri aegadel ja traditsioonides kroonikatest, reisikirjadest ja folkloorist kuni baltisaksa ja eesti kunsti ja kirjanduseni; ning samuti uurimis- ja restaureerimispraktikate ning hilisemate kasutuvsiiside mõju mõisa tähendusele siinses kultuurimälus. Lisaks loengutele ja nendega kaasneva kirjanduse lugemisele kaasneb aine sooritamisega rühmatöö.

Vastutavad õppejõud: Ulrike Plath, Riin Alatalu, Hilkka Hiiop, Linda Kaljundi, Hannes Vinnal

Toimumine: 7. ja 21. veebruar; 7. ja 21. märts; 11. ja 25. aprill kell 16-17.30;
Kursuse lõpus minikonverents, aeg lepitakse kokku ja teatatakse kursuse jooksul.
Toimumiskoht: Eesti Kunstiakadeemia, Põhja pst.7 ruum A501. Zoomis osalemine piiratud ja
eelneval kokkuleppel.

Valikained

MR6230 Eesti arhitektuur ja restaureerimine 19. sajandil 
EKA
3 EAP

Kursus annab ülevaate Eesti 19. sajandi arhitektuurist perioodide ja žanrite kaupa, hõlmates isegi mõnevõrra pikemat ajavahemikku: alustades juba 18. sajandi lõpu varaklassitsismist ja ulatudes 20. sajandi alguse juugendini. Muuhulgas peatutakse ka üksikute hoonete restaureerimislugudel.

Õppejõud: Oliver Orro

Toimumine: 30.01-3.05.2023 E ja K kell 9.00-10.30 (Põhja puiestee 7, esmaspäeviti ruum A302 ja kolmapäeval ruum D 412)

RM7161 Arhitektuuri konserveerimine: Ajaloolised interjöörid (restaureerimise täiendkoolitus) 
EKA
2 EAP

Aine on osa EKA Arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise täienduskoolitusest, kus kekskendutakse ajaloolistele interjööridelele. Intensiivse õppemooduli käigus räägivad oma ala eksperdid interjööride stiiliajaloost, olulisematest interjöörielementidest (nt ahjud, tapeedid, põrandada, stukid, maalingud) ja ajalooliste ruumide restaureerimise põhimõtetest. Lisaks auditoorsele tööle külastatakse ka mõnda äsja restaureeritud interjööri Tallinnas.

Õppejõud: mooduli kuraator Hilkka Hiiop; lektorid Ants Hein, Viljar Vissel, Kristiina Ribelus, Artur Ümar, Anita Staub jt

Toimumine: 10.–12. veebruar (Põhja puiestee 7)

HVAJ.05.018 Aadlikultuur ja Balti villa rustica

3 EAP

Loengute eesmärgiks on seostes rahvusvaheliste kunstiuurimise peavooludega anda ülevaade “Balti villa rustica” kujunemise ja arenguloost, tõsta esile nii seda mõjutanud rahvusvahelisi suundumusi kui kohalikku eripära, rõhutada nii nn. kõrgarhitektuuri ja selle väljapaistvamate meistrite rolli kui neile eelduseks olnud kultuurilisi ja sotsiaalseid tingimusi, mis viisid Eesti arhitektuuriajaloo ühe kesksema fenomeni – ainukordse Balti aadli – ja mõisakultuuri välja kujunemiseni. Loengutes peatutakse paljudel erinevatel teemadel alates valgustuslikest ideede mõjust kuni mõisa kunstikogudeni, aadlikest literaatide ja kunstnike tegevusest kuni eesrindliku teadussaavutuste ja edusammudeni tähelepanuväärselt silmapaistva mõismajanduse mudeli välja arendamiseni.

Õppejõud: Elis Pärn

Toimumine: ainult veebis

HVLC.04.006 Erialane saksa keel. Õiguskeel (100% e-õpe), tase B2 > C1

6EAP
Veebipõhine kursus


HVLC.04.018 Saksa keele grammatika I (100% e-õpe), tase A2

3 EAP
Veebipõhine kursus


HVLC.04.019 Saksa keele grammatika II (100% e-õpe), tase B1

3 EAP
Veebipõhine kursus