Pärtel Piirimäe

Pärtel Piirimäe on mõtteloo professor Tartu Ülikoolis.