TLÜ ja BKSE seminar “Kuidas tõlkida (baltisaksa) ajalugu?”

Baltisaksa Kultuuri Selts Eestis koostöös Tallinna Ülikooli teadusprojektiga „Tõlkimine ajaloos, Eesti 1850-2010: tekstid, tegijad, institutsioonid ja praktikad“ (ETAG) korraldab 26. oktoobril kell 15.00 Tallinna Linnaarhiivis seminari “Kuidas tõlkida (baltisaksa) ajalugu?”

Viimastel aastatel on eesti keelde tõlgitud mitmeid baltisaksa autoreid, iseäranis memuaarkirjandust. Ent miks üldse baltisaksa autoreid tõlkida? Mis kõnetab baltisaksa (mälestus)kirjanduse juures tänapäevast eesti lugejat? Või miks üldse peaks baltisaksa kirjandus teda kõnetama? Seminar annab võimaluse vahetada mõtteid baltisaksa kirjanduse tõlkimise teemadel.

Kava

Avasõnad Jüri Kivimäe

Maris Saagpakk „Baltisaksa kirjanduse tõlkimine taasiseseisvunud Eestis esimesel kahel aastakümnel. Tekstid ja motiivid.“

Oma tõlketöödest ja –kogemustest annavad lühiülevaate:

Hanna Miller
Tiiu Relve
Reet Bender
Pille Toompere
Agur Benno

Ümarlauaarutelu

Seminari modereerib Urmas Oolup

Kõik huvilised on oodatud!

Päisepildil seltskond kohvilauas, arvatavasti Essu mõisa pargis.

Veel postitusi