Konverents “Baltisaksa seltsid ja seltsielu”

Olete oodatud 13. oktoobril 2022 Palmse mõisa Virumaa Muuseumide konverentsile “Baltisaksa seltsid ja seltsielu”.

Konverentsi osalustasu on 15 eurot (sisaldab ka lõunasööki). Registreerimine 10. oktoobrini.


Eesti- ja Liivimaa seltsielu elavnes 19. sajandil seoses ühiskonnas toimunud muutustega. Baltisakslaste identiteediotsingud üha vaenulikumaks muutuva Vene tsaaririigi varju all, tõid kaasa seltside asutamise, mille eesmärk oli ennekõike kohaliku sakslaskonna rahvus- ja ühtsustunde edendamine ning traditsioonide säilitamine. 20. sajandi alguseks oli välja kujunenud mitmekesine kirev seltsielu, hõlmates teaduse, kultuuri, spordi, vabaajaveetmise jm valdkondi. Arvestades toonaste koduste vabaaja veetmise võimaluste piiratusega, pakkus seltsielu ja selles osalemine vaheldust argipäeva töödele-tegemistele, ajaviidet ja elamusi. Baltisakslaste ja eestlaste kultuuriruum oli tihedalt läbipõimunud, selles on olnud nii koostööd, konflikte, ühisosa leidmist ja vastandlikke arusaamu, kuid kahtlemata on baltisakslastel olnud oluline roll siinse kultuuri- ja teaduselu edendamisel sh ka kohaliku pärandi säilitamisel. Baltisaksa seltsielu – oma identiteedi säilitamiseks – jätkus ka pärast nende ümberasumist Eestist.

Kava

10.00 Hommikukohv

10.30 Avasõnad. Viljar Vissel (Virumaa Muuseumide juhatuse liige)

10.40 – 11.25 Eike Eckert (PhD, Ostpreussisches Landesmuseum Lüneburg) „Carl Schirren Gesellschaften” (ettekanne on saksa keeles, veebis)

11.25 – 12.10 Anne Ruussaar (MA, Eesti Ajaloomuuseum) „Vabamüürlik liikumine Eesti aladel 1771-1820”

12.10 – 12.55 Reet Bender (PhD, Tartu Ülikool) “Wallensteini laagrist Bürgermussesse ehk Tartu tudengite ja linnakodanike seltsielust 19. sajandil”

13.00 – 14.00 Lõuna

14.05 – 14.50 Ulrike Plath (PhD, Tallinna Ülikool) “Loodus- ja loomakaitseseltsid Balti provintsides 19. sajandil”

14.50 – 15.35 Krista Sarv (Eesti Ajaloomuuseum) “Baltisakslaste roll Eesti arheoloogia sünnis”

Konverentsi korraldamist toetab Eesti Kultuurkapital.

Veel postitusi